Vanliga frågorInledande frågorArticle

Det finns ingen motsvarande kategori på Shopmania för mina produkter. Går det ändå att lista mina produkter?

Vi kan inte lova att de kommer att listas, men det vore bra att prova. Du har ju inget att förlora om du registrerar din butik på ShopMania!

Du måste också hålla i minnet att vissa kategorier inte visas på webbplatsen eftersom det inte finns än produkter inom dessa. Om en kategori eller flera kategorier finns inte överhuvudtaget, kan vi lägga till dem i vår lista om vi finner dem intressanta.

I värsta fall kommer vi att meddela dig att det inte är möjligt att lista dina produkter och att vi kommer göra det när nya kategorier läggs till eller när vi hittar en alternativ lösning.

Listad under: Inledande frågor, Registreringsproblem